Pages

Tuesday, May 31, 2011

Ngaos Islam Ngagem bahasa Jawi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji lan syukur monggo tansah kito tujuaken dumateng Alloh SWt sahinggo wonten ing kasempatan puniko kita tansih dipun paringi nikmat iman islam sholawat soho salam ugi tansah kito aturaken dumateng junjungan kito nabi muhammad SAW mugi mugi kito kalebetno umatipun ingkeng pikantuk syafaat wonten ing yaumil akhir amiin..

Wonten ing riki kulo awit asmo admin ingkeng ngelola web puniko mboten sanes namung kagem dakwah wonten ing internet mbokmenawi sakniki takseh arang ingkeng nulis mawi bahasa jawi.

Mugi mugi Blog puniko saget migunani dumateng kitosedoyo.

Awit asmo admin nyuwun lumunturing seh samudropangaksasmi menawi kathah kalepatan,soho bahasa ingkang mboten pas. Mugi mugi Gusti Alloh paring pangapunten dumateng kito sedoyo amiin.


Admin Ngaos-islam

1 comment:

Mapuk Janoko said...

Assalamu'alaikum Min,,,, panjenengan gadah FB boten , menawi gadah namine nopo , ...?
Yen boten keberatan panjenengan ADD kulo mawon , nami fb kulo ,
=> Mapuk Janoko

Kulo bade enten penting sekedik , wehehe...kulo tenggo njih....matursuwun..........

Post a Comment