Pages

Sunday, July 17, 2011

Dakwah dengan cara yang halus..

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji lan syukur monggo tansah kito tujuaken dumateng Alloh SWt sahinggo wonten ing kasempatan puniko kita tansih dipun paringi nikmat iman islam sholawat soho salam ugi tansah kito aturaken dumateng junjungan kito nabi muhammad SAW mugi mugi kito kalebetno umatipun ingkeng pikantuk syafaat wonten ing yaumil akhir amiin..

Bapak soho ibu-ibu ingkang dipun muliaaken dhateng gusti Alloh..rosulullah SAW anggenipun nyebaraken agami islam puniko kanthi mawi coro ingkeng alus lan mboten ngagem kekerasan.

wonten satunggaling kisah, nggeh puniko wonten pengemis ingkeh dereng mlebet islam utawi yahudi. pengemis puniko mbendino kanthi semangat nyiaraken dumateng wargo ing pasar bilih kanjeng nabi muhammad meniko penipu, tukang fitnah, lan sakpanunggalanipun.Ojo cerak cerak marang muhammad muhammad iku penipu ujaripun pengemis kolowau.


Lajeng rasulullah mireng banjur rasulullah nyerai pengemis kolowau lan dipun paringi dhaharan saben enjang.
Niku hebatipun rasulullah...menawi kul jano lan panjenengan sedoyo saget niru hebat njeh..mugi mugi saget amiin...ning biasanipun nek kito dipun hino biasanipun lajeng mboten trimo nggeh..mugi mugi mboko sekedit kito saget niru kanjeng nabi amiin.

lajeng tindakan meniko dados rutinitas kangjeng nabi lan rikolo kanjeng nabi nyuapaken dhaharan dhateng pengemis kolo wau pengemis yahudi kolowau pesen kalian rasul wahai pemuda tolong ojo cerak cerak marang muhammad yo mergo muhammad iku penipu..padahal sing nyuapi iku janjane kanjeng nabi muhammad ning pengemis puniko mboten ngertos nek sing nyuapi iku muhammad.

Mbanjur saksapunipun rasulullah wafat wonten sahabat nabi Abubakar...Suatu hari Abu Bakar r.a berkunjung ke rumah anaknya Aisyah r.ha. Beliau bertanya kepada anaknya, "anakku adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan", Aisyah r.ha menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah engkau adalah seorang ahli sunnah hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja". "Apakah Itu?", tanya Abu Bakar r.a. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke hujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana", kata Aisyah r.ha.